2.projektové stretnutie vo Vilniuse, Litva - Máj 2011

30.05.2011 12:54

Vilnius, Litva 12.05. – 20.05. 2011

Naše druhé projektové stretnutie sa uskutočnilo vo Vilniuse, v hlavnom meste Litvy. Zúčastnili sa ho ôsmi žiaci prvého ročníka (dvaja chlapci a šesť dievčat) a dve vyučujúce. Toto stretnutie nás naučilo o environmentálno-ekologickej situácii v Litve, spoznali sme viac ich kultúru a históriu.

Exkurzie, spojené s odbornými výkladmi, boli naplánované tak, aby sme mali príležitosť dozvedieť sa nielen viac o ich prírode a jej ochrane, ale aj o ich životnom štýle a živote. Navštívili sme napríklad katedrálny kostol s podzemím, univerzitu a jej knižnicu, hrad vo Vilniuse, ostrovný hrad Trakai, čokoládovňu, kde sme vyrábali vlastné figúrky, unikátny prírodný park v Nidas, do ktorého ľudia nesmú zasahovať, Európsky park a geografický stred Európy.

Tieto exkurzie zvýšili environmentálne povedomie našich žiakov, lebo mali možnosť vidieť, ako v Litve pristupujú organizácie a ľudia k uchovávaniu prírodného bohatstva. Priviedlo ich to k porozumeniu toho, že napriek kultúrnym rozdielom, problémy životného prostredia môžu byť úplne rovnaké vo všetkýchkrajinách EU.

Program v škole bol plný rôznych zážitkov najmä pre žiakov. Mali príležitosť zúčastniť sa hodín, ktoré na našej škole nemajú, ako napr. hodiny drámy, umenia alebo kreslenia. Keďže hostiteľská škola je zameraná na umenie, pripravili pre nás nádherné divadelné predstavenie (ľudové tance, basketbalovú hymnu, chór, divadlo).

Žiaci mali možnosť pracovať v tíme, plánovať a robiť spoločné aktivity, počas ktorých si precvičovali komunikáciu v anglickom jazyku. Nedostatky v komunikácii v cudzom jazyku ich motivovali k intenzívnejšiemu učeniu sa a precvičovaniu. Zároveň mali možnosť spoznať život v rodinách a medzi vrstovníkmi. Vďaka tomuto vycestovaniu do zahraničia sa žiakom zvýšilo sebavedomie, odbúrali strach z cestovania a z komunikácie v cudzom jazyku a zároveň ich to motivovalo k účasti na ďalších aktivitách.