Gangi, Sicília - Máj 2015

21.05.2015 22:25

Tento projekt sme si vybrali, pretože bol zaujímavý a poučný. Projekt „WellnessKnights“ sa konal od 04.05.2015- 11.05.2015 v meste Gangi na Sicilii. Na tomto projekte sa zúčastnili krajiny:: Slovensko, Česko, Rumunsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko. Riešili sme rôzne workshopy na tému zdravého životného štýlu.

 

Cieľom projektu bolo uvedomenie si ako nám náš  životný štýl ovplyvňuje zdravie. Ukázať čo všetko sa dá zmeniť, čo všetko sa dá upraviť a tak isto, že aj my môžeme ďalej meniť životy iným ľuďom. Cieľom tohto projektu bolo aj zoskupenie viacerých národov aby sme si vymenili naše skúsenosti ohľadne zdravého životného štýlu, porovnanie si aktuálnych stavov v našich krajinách či už sa to týka jedla alebo športových aktivít.

 

Väčšina aktivít bola robená zábavnou formou. Každý večer bol venovaný jednej krajine, ktorá nám vždy predstavila svoju kultúru, históriu, národné jedlá a nápoje. Premietli nám video a prezentáciu k svojej krajine a následne sa nás snažili zabaviť rôznymi hrami. Na našom večeri sme sa pochválili krásami Slovenska, napríklad pamiatkami, národným jedlom, kultúrou Slovenska a pod. Pripravili sme naše jedlá ako napríklad bryndzovú nátierku, korbáčiky, parenicu a typické slovenské sladkosti.

 

Prínosom bolo získanie nových informácii ohľadne zdravého životného štýlu či nových športových aktivít. Výmena informácii aktuálnych stavov v školských jedálňach, ktoré najviac ovplyvňujú budúcnosť našich detí. Prínosom bol určite aj anglický jazyk, ktorý sme si mohli perfektne precvičiť počas celého týždňa a tak zistiť ako na tom vlastne sme.

Naučili sme sa, že aj my môžeme ďalej rozširovať informácie o zdraví. Ako ovplyvňuje náš život kvalitná strava, ako sa vlastne naša strava dostáva až ku nám. Mali by sme viac dbať na pestrosť našej stravy, kvalitu a samozrejme aj množstvo. Naučili sme sa, že komunikovať v cudzom jazyku nie až tak ľahké no veľmi poučné a niekedy aj zábavné.

 

 Je naozaj dôležité ísť na takýto projekt so skvelou partiou ľudí. My sme ňou určite boli. Sami sme sa medzi sebou spoznávali a tak sme si medzi sebou vytvorili nové priateľstvá.


Skvelé boli naše spoločné večeri, kde sme sa všetci zabávali.


Spoznávanie kultúr je naozaj perfektné, lebo tu môžme zistiť ako veľmi sme od odlišní alebo čo všetko máme spoločné. Ochutnávanie národných jedál či ukážka tancov.


To, čo je skvelé na týchto projektoch je to, že nezáleží odkiaľ pochádzame, akým jazykom sa dorozumievame alebo akú farbu pleti máme. Vždy sme spolu ako jedna rodina.


Spoločné výlety, prechádzky. Toto všetko k tomu patrí. Zoznámenie sa s každým jedným človekom z projektu a pamätať si jeho meno je naozaj náročné, hlavne na začiatku no na konci sa nám všetkým ťažko lúčilo.

 

Prostredie v meste Gangi bolo perfektné, boli tu skvelí domáci, ktorí boli neskutočne priateľskí.