1. projektové stretnutie v Stuttgarte, Nemecko - Október 2013

30.10.2013 13:47

Prvé projektové stretnutie učiteľov projektu sa uskutočnilo v Nemecku, v Stuttgarte v hostiteľskej Kaufmännische Schule v októbri. Zúčastnili sme sa na ňom dve učiteľky -  Mgr. Rudzíková a Mgr. Eckerová.

Stretli sme sa tam dvadsiati učitelia z desiatich partnerských škôl. Zoznámili sme sa a vytvorili osobné vzťahy, ktoré sú dôležité pre tímovú spoluprácu.

E-mailovou komunikáciou sme si rozdelili úlohy a každý partner si pripravil projekt budúceho produktu, ktorý sme prekonzultovali. Naša škola pripravuje slovník v jazykoch všetkých zúčastnených krajín. Určili sme termíny mobilít. Vymieňali sme si pedagogické skúsenosti. Porovnávali sme vybavenie škôl, učebné plány rôznych predmetov, vedomostí a zručností žiakov, mimoškolské aktivity a ďalšie skutočností.

Navštívili sme mestečko Ludwigsburg, ktoré sa nachádza 10 km severne od Stuttgartu  a pozreli sme si honosný hrad.

V Stuttgarte sme navštívili vlastivedné  múzeum, múzeum Daimler Benz, vinice v okolí mesta. Prijali nás predstavitelia mesta na radnici.

Posledný večer sme strávili v krásnom divadle. Videli sme veľmi emotívne baletné predstavenie „Made in Germany“.

Projektové stretnutie malo veľký význam, pretože sme sa osobne spoznali a porovnávali sme mentalitu a kultúru rôznych krajín. Spoznali sme krajinu, kultúrne a historické dedičstvo partnera.