Leonardo 2008

Malaga, Španielsko

Prax žiakov v Španielsku

17.03.2008 15:02
Druhý polrok v školskom roku 2007/2008 sa pre 15 žiakov 2.D  triedy hotelovej akadémie  začal netradične. Po prvýkrát v histórii školy zbalili si kufre a v polovičke februára odleteli do Španielska na  stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci, ktorý je...