Ankara, Turecko - Október 2015

16.11.2015 13:32

Tento projekt som si vybrala, pretože bol zaujímavý a poučný. Projekt "I Say No For My Health" sa konal od 24.11.2015- 31.11.2015 v meste
Sorgun v Turecku. Na tomto projekte sa zúčastnili krajiny: Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko. Riešili sme rôzne workshopy na
tému vytvárania povedomia o zneužívaní návykových látok.

Cieľom projektu bolo uvedomenie si ako nám náš  životný štýl ovplyvňuje zdravie. Ukázať čo všetko sa dá zmeniť, čo všetko sa dá upraviť a tak isto, že
aj my môžeme ďalej meniť životy iným ľuďom, situáciu v krajine a ako sa tomu vyvarovať. Cieľom tohto projektu bolo aj zoskupenie viacerých národov aby sme
si vymenili naše skúsenosti ohľadne zdravého životného štýlu, porovnanie si aktuálnych stavov v našich krajinách.

Väčšina aktivít bola robená zábavnou formou. Každý večer bol venovaný jednej krajine, ktorá nám vždy predstavila svoju kultúru, históriu, národné jedlá a nápoje. Premietli nám video a prezentáciu k svojej krajine a následne sa nás snažili zabaviť rôznymi hrami. Na našom večeri sme sa pochválili krásami Slovenska, napríklad pamiatkami, národným jedlom, kultúrou Slovenska a pod. Pripravili sme naše jedlá ako napríklad: korbáčiky, parenicu a typické slovenské sladkosti.

Prínosom bolo získanie nových informácii ohľadne drog v našich krajinách medzi mladými ľudí od kedy sa začína zvyšovať povedomie a zvyšuje sa sociálneho povedomia medzi mladými ľuďmi je konfrontovanie tohto problému. Zdravie je považované ako hmotný zisk, je to odopieranie návykových látok  a to samozrejme veľmi ťažké. Výmena informácii aktuálnych stavov, ktoré najviac ovplyvňujú budúcnosť nás všetkých.

 Prínosom bol určite aj anglický jazyk, ktorý sme si mohli perfektne precvičiť počas celého týždňa a tak zistiť ako na tom vlastne sme.

Naučili sme sa, že aj my môžeme ďalej rozširovať informácie o tom ako poškodzujú drogy a návykové látky spoločnosť. Ľudia pracujúci v tejto oblasti alebo inštitúcií, ktorí sú zapojení do problematiky vytvárajú verejné mienky medzi mladými ľuďmi v boji so zneužívaním látok, spolu s právami dieťaťa a zneužívania návykových látok vedomia problému mládeže. Mali by sme viac dbať na to čo sa deje vôkol nás, že to netreba prehliadať.

 Naučili sme sa, že komunikovať v cudzom jazyku nie až tak ľahké no veľmi poučné a niekedy aj zábavné.

 Je naozaj dôležité ísť na takýto projekt so skvelou partiou ľudí. My sme ňou určite boli. Sami sme sa medzi sebou spoznávali a tak sme si medzi sebou vytvorili nové priateľstvá.

Skvelé boli naše spoločné večere, kde sme sa všetci zabávali.

Spoznávanie kultúr je naozaj perfektné, lebo tu môžeme zistiť ako veľmi sme od seba odlišní alebo čo všetko máme spoločné. Ochutnávanie národných jedál či ukážka tancov.

To, čo je skvelé na týchto projektoch je to, že nezáleží odkiaľ pochádzame, akým jazykom sa dorozumievame alebo akú farbu pleti máme. Vždy sme spolu ako jedna rodina. Spoločné výlety, prechádzky. Toto všetko k tomu patrí. Zoznámenie sa s každým jedným človekom z projektu a pamätať si jeho meno je naozaj náročné, hlavne na začiatku no na konci sa nám všetkým ťažko lúčilo.


Patrícia Valušiaková,
4.B