Dress up and Go! - Bialystok (Poľsko) Júl 2018

21.09.2018 10:42

Projekt:                       Dress up and Go!

Miesto konania:          Bialystok (Poľsko)

Čas konania:               16. júl 2018 – 22. júl 2018

Krajiny:                      Poľsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko

Počet účastníkov:       4 + 1

 

Projekt sa konal vo Wasilkowe pri Bialystoku. Na začiatku sa uskutočnilo niekoľko aktivít zameraných na zoznámenie a spoznanie sa účastníkov. Zaujímavou aktivitou bola výučba čečenského národného tanca a základné informácie o čečenskej kultúre. Medzi obohacujúce aktivity možno zahrnúť návštevu základnej školy v Bialystoku, spojenú so stretnutím sa s miestnymi žiakmi a učením sa slovnej zásoby zameranej na jednotlivé časti oblečenia. Veľmi pekná bola aj „city game“, počas ktorej účastníci spoznali miestne pamiatky a zaujímavé miesta.

Súčasťou projektu bol aj „flash mob“. Účastníci sa naučili a spoločne zatancovali tanec „MAKARENA“.

Takmer každý večer sa konal kultúrny večer – prezentácia jednotlivých krajín, spojená s ukážkou miestnych zvykov, jedál, piesní a hier.

Účastníci projektu odchádzali obohatení o nové zážitky a priateľstvá.

 

Mgr. Marián Šimkovič