Projekty v roku 2013

10.10.2013 11:21

 

Študenti Spojenej školy sa aj v minulom školskom roku zúčastnili hneď niekoľkých výmen:

 

V januári 2013 žiaci Ivana Rákošiová, Margaréta Fajdeková, Sandra Pásztorová, Róbert Šaray a Marián Žampa spolu s Mgr. Denisou Feketovou absolvovali projekt v Rumunsku ( Dudesti Vechi) pod názvom Naše tradície – náš symbol (Our Tradition- Our Logo). Cieľom projektu bolo naučiť sa tancovať tradičné folklórne tance jednotlivých krajín. Výsledným produktom bolo spoločné vystúpenie pred miestnou komunitou, počas ktorého sa vyzbierali peniaze pre detský domov v Dudesti Vechi.

 

V júni 2013 sa v Turecku ( Nigde) žiačky Ivana Rákošiová, Sandra Pásztorová, Kristína Kalinová a Martina Cibulková s učiteľkou Mgr. Denisou Feketovou zúčastnili projektu Život je harmónia (Life is a symphony). Účastníci navštívili veľa zaujímavých miest, absolvovali rôzne výlety, kde sa zoznamovali s miestnou kultúrou a zvykmi. Najväčším zážitkom bola návšteva Kappadokie- skalného mesta, v ktorom sa spája tvorivá krása prírody s vynaliezavosťou a umom ľudí z ranných kresťanských dôb ako aj návšteva tureckej mešity.

 

V júli 2013 Ing. Miroslava Dechtárová spolu so žiakmi absolvovala projekt v Taliansku (Miláno). Téma stretnutia bola Moja budúcnosť je tvojou budúcnosťou (My future is your future ). Spolu s mladými ľuďmi zo zúčastnených krajín, ako aj s miestnymi obyvateľmi (napr. divadelná skupina miestnych dôchodcov, letný tábor pre deti, detská škôlka a jasle) sa snažili prostredníctvom spoločných aktivít nájsť prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Mali možnosť spoznať aj krásy piemontského vidieka a mesto Turín.

 

Začiatkom septembra 2013 sa v Taliansku ( Calabria) žiaci Dominika Kukučková, Ivana Rákošiová, Roman Rapoš a Maroš Furdek spolu s Mgr. Denisou Feketovou zúčastnili projektu Mládež vo filme (Youth in cinema). Cieľom výmeny bolo prelomiť predsudky, ktoré si ľudia vytvárajú na základe rôznych „odpozeraných“ filmov voči jednotlivým krajinám. Účastníci boli počas celého pobytu rozdelení do skupín a spoločne natáčali krátke filmy, ktoré prezentovali a hodnotili na konci projektu.

 

Koncom septembra 2013 žiaci Mária Piecková, Milan Královenský, Margaréta Fajdeková a Patrícia Hošalová spolu s Mgr. Petrom Félixom odcestovali na výmenu do Turecka (Erikli). Témou projektu bol Farebný život (Colorful life). Zaoberal sa postavením Rómov v rurópskych krajinách. Účastníci spoznali kultúrne rozdiely a rôzne spôsoby riešenia rómskeho problému.

 

Žiaci taktiež absolvovali tri výmenné stretnutia v Maďarsku.

 

Študenti vo všeobecnosti prejavujú veľký záujem o podobné projekty. Kedže celé výmeny prebiehajú v anglickom jazyku, žiaci majú možnosť zlepšovať a prehlbovať si svoje jazykové schopnosti a vedomosti priamo v praxi. Zároveň im to pomáha zvyšovať si sebavedomie v používaní cudzieho jazyka, vytvárať si nové zahraničné priateľstvá ako aj spoznávať nové krajiny a ich kultúru.